Deze privacy verklaring is gemaakt om te voldoen aan de Europese Privacywet, oftewel de AVG. Omdat ik op KFAB Stories gebruik maak van Google Analytics worden er automatisch gegevens verzameld van bezoekers. Deze worden niet door verkocht, maar worden wel verzameld wat de reden is dat ik deze privacy policy op KFAB Stories moet zetten.

De onderstaande privacy verklaring heb ik gemaakt met behulp van de privacy generator op veiliginternetten.nl en voorbeelden van teksten op internet. Ik heb dit zo zorgvuldig mogelijk gedaan, en hoop dat ik hiermee voldoe aan de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KFAB Stories verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam; wanneer je reageert op een post/je registreert voor de nieuwsbrief
  • E-mailadres; wanneer je reageert op een post/je registreert voor de nieuwsbrief
  • IP-adres 
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KFAB Stories heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kfab.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KFAB Stories verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • KFAB Stories analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KFAB Stories bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je naam en e-mailadres worden bijvoorbeeld bewaard zolang je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

KFAB Stories verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KFAB Stories blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KFAB Stories gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Feedback

Als je nog nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van KFAB Stories, dan kun je contact opnemen.